Πλύσιμο και των πιο δύσκολων ρύπων σε δάπεδα μικρών μεγάλων επιφανειών χρησιμοποιώντας μπαταριοφόρες μηχανές πλύσεως ευρείας γκάμας.

Επιφανειακή κατεργασία μαρμάρων με κρυσταλλοποίηση χρησιμοποιώντας σύγχρονες περιστροφικές και τσόχες twister ή 3Μ εξασφαλίζοντας άριστα αποτελέσματα.