Ολοκληρωμένες παροχές που προσαρμόζονται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες καθημερινές εργασίες σε χώρους κτιρίων, γραφείων, W.C., δάπεδα, μοκέτες, υαλοπίνακες, περιβάλλων χώροι, ώστε να διασφαλίζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.