Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τις 27/11/2000 Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει εγκριθεί από το Lloyd’s Register Quality Assurance σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα.

 • BS EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αφενός για τον έλεγχο των διεργασιών μας και αφετέρου της άμεσης εφαρμογής της πολιτικής μας από το απασχολούμενο προσωπικό.

  Έχουμε καθιερώσει τους αντικειμενικούς σκοπούς και έχουμε θέσει στόχους τους οποίους παρακολουθούμε και μετράμε την συνεχή βελτίωση της συμμόρφωσης μας με την ποιότητα και δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 • OHSAS 18001:2007 Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

  Η Εταιρεία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σύμφωνα με το Πρότυπο i OHSAS 18001 μέσα από το οποίο φροντίζει για τον εντοπισμό τη μείωση /εξάλειψη των εργασιακών κινδύνων τον καθορισμό και την παρακολούθηση συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών και στόχων και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 • BS EN ISO 14001:Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  Το 14001 είναι ένα πρότυπο που εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να διασφαλίζει τον σεβασμό ως προς το περιβάλλον.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ