Με έμπειρο προσωπικό που λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του εκτελούνται καθαρισμοί σε γυάλινες επιφάνειες – αλουμίνια – προσόψεις – επιγραφές, κ.λ.π.

Οι εργασίες γίνονται με χρήση γερανοφόρου οχήματος για υψηλά σημεία, κινητές πλατφόρμες εργασίας καθώς και με το σύστημα απιονισμένου νερού με κοντάρι 12 m.