Με σύγχρονα σάρωθρα τελευταίας τεχνολογίας ώστε να παρέχουμε τη μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα και ευελιξία στον καθαρισμό των Δρόμων – Πάρκα – Πλατείες – Parking κλπ. μεγάλων εξωτερικών χώρων.

3 σε 1 : Σάρωση, Πλύση αλλά και χειμερινές εργασίες όποτε απαιτηθούν.